Menu

Lost in Nightmares - návod


Začínáte ve vstupní hale velkého sídla jednoho ze zakladatelů společnosti Umbrella Ozwella E. Spencera v Evropě. Vaším hlavním úkolem je Spencera najít. Před sebou vidíte velké schody a vedle nich jsou po obou stranách chodby, do jedné z nich se vydejte a zatáhněte za páku naproti mřížím s ostny. V ukázce je vidět, že se v hale odemykají dveře. Jděte nazpět a po schodech nahoru. Přejděte k části lodžie, kde chybí kus cesty. Nyní přehoďte Jill na druhou stranu a vydejte se dolů k velkým světle-zeleným dveřím.Jill je z druhé strany odemkne, poté vejděte. Projděte jídelnou a do dveří vedle krbu. Projděte chodbou a vyjděte schody, jděte do dveří. Právě jste v místnosti s klavírem. Jděte k němu a zahrajte na něj. Při hraní na klavír musíte kombinovaně klikat na tlačítka X a čtverec (PS3) podle pokynů na obrazovce. Tím se pomaličku otevírá vchod do malé místnosti se znakem. Až budete mít znak, vraťte se zpět do vstupní haly, kde tento znak vložte do dveří přímo naproti těm světle-zeleným dveřím. Projděte chodbou a dejte Jill povel vypáčit dveře. Vstupte dovnitř a na stole v kanceláři spusťte počítač. Ten po vás chce tři hesla. Tato hesla naleznete na třech papírech, nacházejících se v různých částech vily. První je v malém skladišti od kanceláře vlevo. Další je v patře, ve Spencerově pokoji a poslední je v malé komůrce v jídelně.Jděte ke krbu též v jídelně a papír, který byl ve skladišti dejte vypálit. Teď máte všechny tři kombinace a tak se vraťte do kanceláře s PC. Ten se spustí, zobrazí vám dokument a v místnosti se odsune zeď. Vejděte do místnosti a v ukázce uvidíte, jak se za Jill, která vás odstrčí ven zavře mříž a strop s bodáky se na ni začne spouštět. Aby Jill přežila, musíte projít skladištěm a jít k zamčeným dveřím na jeho druhém konci. Jill jejich zámek z druhé strany přes mříže sestřelí a vy vejděte a rychle zatáhněte za páku naproti vám.Strop se zastavil. Vraťte se k Jill a z trezoru v místnosti seberte kliku. Tuto kliku použijte u mříže s ostny za schody ve vstupní hale. Jill proběhne a otevře vám z druhé strany. Nyní projděte chodbou a jděte do dveří. Skočte do jámy a projděte vězením až na samý konec. Zde potkáte první monstrum Guardian of insanity. Můžete mu utéct, ale můžete ho i zabít. Dejte si pozor na mrtvoly ležící na zemi, když k nim přijdete, vyskočí na vás. Na druhé straně sejděte schody a vidíte před sebou sud a podivnou zeď. K této zdi se opatrně přibližte a hle, další Guardian ji zboří svou lodní kotvou.Oběhněte ho nebo ho zabijte a utíkejte přes zbořenou zeď až na konec chodby. Zde musíte vyjít po schodech nahoru a opět točit klikou, poté se zvedne mříž a Jill sebere klíč od další části vězení. Až budete mít klíč, sejděte zpátky dolů a vejděte do kovových dveří, které tento klíč vyžadují. Běžte dokud nedojdete k malému "můstku". Po něm se vydejte. Nejprve jděte cestou doprava, vidíte rozbitý žebřík, na který vysaďte Jill. Ta nahoře sebere první část znaku. Poté jděte nazpět, jen druhou cestou (rovně). Nalevo vidíte další truhlu, seberte z ní druhou část znaku. Vyjděte po schodech až nahoru, a tady vložte obě části do otvoru na sloupku. Je-li otvor kompletní, odemkne se další mříž s ostny. Vejděte a v ukázce se Jill s Chrisem propadnou do stok. Během pádu oba přijdou o zbraně a tak se budete muset spokojit jen s oslepujícími granáty v bednách a sudech, které jsou v těchto stokách.Cílem je najít poslední část znaku u mříže vedoucí dál. Na obtížnosti "normal" musíte najít části znaku dvě, na "veteran" tři a na obtížnosti "professional" všechny čtyři. Není zrovna nejjednoduší je získat, každou z částeček má totiž Guardian. Guardiany musíte lákat do pastí, které za pomocí nalezených klikou Jill zvedne. Jde o padací strop s bodáky, něco podobného jako bylo nahoře ve vile. Na lehké obtížnosti je jen jeden znak, tudíž jeden Guardian a jedna klika. Ta je v bedně hned za samotnou pastí a panel pro ni je vedle ní. Zadejte Jill, aby klikou točila a až bude padací strop ve výši takové, aby se tam dalo projít, jděte za Guardiánem, který je na všech obtížnostech kromě "professional" vidět na mapě podobě jako Wesker v základní hře, a nalákejte ho do této pasti. Až bude pod stropem, rychle utečte a stiskněte kolečko pro spuštění stropu. Guardian je ihned mrtvý. Na těžších obtížnostech toto musíte opakovat u každého Guardiana zvlášť a vždy u jiné pasti, protože po každém jednom se strop totálně zničí. Na obtížnosti "veteran" a "professional" se každý poslední Guardian nenechá jentak zabít, ale strop si podrží svou kotvou. V tomto případě pomohou oslepující granáty a strop na něho stejně spadne. No a když už budete mít ten jeden znak nebo rovnou všechny, tak je vložte do onoho panelu. Poté se vysune mříž a vy můžete kráčet dál až do hradu.Vyjděte po schodech nahoru a seberte u mrtvol pistole, jednu nechte Jill. Pokračujte dál chodbou a v ukázce už je vidět, že Spencer leží na zemi mrtvý a u okna stojí Wesker. S tím teď budete bojovat, což není zrovna moc radosti, ale udělat se to dá. Stejně ho ale nezabijete, vypadne s Jill z okna...to už ale známe ze základního příběhu RE5. Pokud hrajete za Jill, což se vám odemkne až po prvním dohrání této mise, je vše úplně stejné, jediné, co je jiné, jsou Jill zbraně a to, že vás při hraní za ni bude Chris vysazovat na místa s rozbitým žebříkem.