Menu

Las Plagas


Plaga, ze Španělštiny "mor", je druh parazitického organismu. Na rozdíl od virových látek které ze svých nositelů udělaly nemyslící živé mrtvoly, hostitelé parazita Las Plagas jsou při vědomí, jsou silní, odolní a snesou spoustu bolesti. Jejich hlavním posláním je zabít. Mezi takovéto hostitele můžeme řadit například Ganados nebo Majini. Plagas objevila španělská náboženská skupina známá jako "Los Illuminados". Tento kult parazita používal jako prostředek při obřadu náboru nových členů. První z kastelánů na Salazarově hradě nechal hrad uzavřít a parazita si nechal jen pro sebe a mnichy. Po několika staletích nastoupil na trůn nový kastelán - Ramon Salazar. Salazar byl přesvědčen o tom, že je potřeba získat další množství parazita a společně s Osmundem Saddlerem, novým vůdcem kultu Los Illuminados najali dva místní vesničany jako horníky aby parazita ze zkamenělin extrahovali. O pár let později začali mít o parazita Plagas někteří lidé zájem. Jedním z nich je Luis Sera, kterého Osmund Saddler zabije, tím druhým je Albert Wesker, který do Španělska vysílá Adu Wong a je napojen také na Jacka Krausera. Krauser pro kult Los Illuminados unese dceru prezidenta spojených států - Ashley Graham a obratem od nich získá vzorek parazita kterého do sebe vpraví. Ada Wong svou misi splní, parazita později předala Weskerovy. Wesker a vědecký tým společnosti Tricell inc., Africa vyvinuli nový druh parazita Las Plagas. Tento nový druh parazita nazvaného "Řídící Plagas", byl předán Ricardem Irvingem, obchodníkem Tricellu, ve městě Kijuju skupině lidí podporující rasismus. Díky těmto lidem se rozšířil po celém městě. Lidé začali být agresivní a nemilosrdní. Dále byli napadeni také domorodci kmene Ndipaya v mokřadech za městem Kijuju. Opět jej přinesl Irving. Domorodci Irvinga znali, společně s dalšími lidmi s Tricellu jim byly v minulosti podávány léky a mysleli si že to jsou léky další. Irving jim namluvil, že je to očkování. Po krátké době se mezi sebou začali někteří vraždit...


« Zpět